EN

Regional service manager

business manager phone mailbox Business Scope
Liu Qingwei
18280217135

shengxingmuye@163.com

National

Xiong Daicai

18280216630

shengxingmuye@163.com

Sichuan
Zheng Li
18280216605
shengxingmuye@163.com
Chongqing, Shanxi
Feng Liang
18280216603
shengxingmuye@163.com
Guizhou
Li Yingwei
13541327997
shengxingmuye@163.com
Yunnan
Liangqiao
18280216627
shengxingmuye@163.com
Hunan
Jiang Haiping
18280218132
shengxingmuye@163.com
Henan, Hubei
Shuai Xunwei
18981981561
shengxingmuye@163.com
Jiangxi
Liang Chenghai
13310549951
shengxingmuye@163.com
Anhui
Tang Shiyong
15902855535
shengxingmuye@163.com
Fujian
Ma Jianping
18280216823
shengxingmuye@163.com
Jiangsu, Zhejiang
Peng Bowen
17778676504
shengxingmuye@163.com
Gansu, Ningxia, Xinjiang
Li Dong
15354762321
shengxingmuye@163.com
Hebei
Hu Huanzhi
18280216650
shengxingmuye@163.com
Shandong, Shaanxi
Liu Jie
18708163595
shengxingmuye@163.com
Heilongjiang, Jilin, Liaoning
Zhang Fei
13487651817 shengxingmuye@163.com
Guangxi
Zhu Hongqiang
15882071508 shengxingmuye@163.com
Complaint call

联系方式
服务热线:400-800-6113 E-mail:shengxingmuye@163.com
公司地址:成都市双流蛟龙港海滨广场9座1302

电话:86-028-64546589
      028-61181606
传真:028-61181606
邮编:610500

蜀ICP备14010808号-1 Copyright @2014 www.shxmuye.com All Rights Reserved 网站技术支持:极客联盟
晟兴牧业经营范围:鸡笼全自动养鸡设备养鸡设备智能化养鸡蛋鸡养殖肉鸡养殖等。